Materialność pracy. Asamblaż. Cegła. Kawałek ciasta

0,00

Tłumaczenie fragmentu pracy magisterskiej napisanej i wykonanej w Instytucie Kunst im Kontext na Universität der Künste w Berlinie, która składa się z części teoretycznej w postaci książki oraz praktycznej w formie obrazu i filmu rysowanego. Produkt w postaci książki inspirowany jest sztuką cukiernictwa, co w warstwie estetycznej łączy dwie wykonywane przez autorkę w czasie pisania pracy magisterskiej profesje — sprzedawczyni w cukierni oraz studentki podyplomowych studiów magisterskich. Teoria podawana jest tu w formie przepisów, a praktyka artystyczna imituje sztukę gotowania. Praca okazuje się być czynnością materialną, a nadawana lub odejmowana jej wartość antropocentryczną fikcją.

Słowa kluczowe: praca, sztuka, materializm, asamblaż, uniwersytet, wartość, kontekst.