Materialna chmura. Technoesencjalizm w sztuce mediów

0,00

Tekst jest omówieniem nowej formy artystycznej i teoretycznej refleksji nad technosferą: krytycznymi studiami nad skutkami obecności architektury informacji oraz infrastruktury technicznej (np. okablowanie światłowodowe). Przywołano przykłady w zakresie badania „prehistorii chmury” [prehistory of the cloud] (Tung-Hui Hu) i tworzenia „internetowych pejzaży” poprzez działania artystyczne w geofizycznej przestrzeni związanej z funkcjonowaniem internetu. Metody badawcze łączą dziedziny: geografii, aktywizmu ekologicznego i sztuki telematycznej. Postawa ta może być nazwana technoesencjalizmem, ponieważ polega na poszukiwaniu istoty zjawisk metaforyzowanych w retoryce technokulturowej jako niematerialne.

Słowa kluczowe: Technoesencjalizm, technokultura, infrastruktura, studia infrastrukturalne, architektura informacji, chmura, eksperymentalna geografia, internet, , telematyczność