Marginesy dnia przesuwane są aż na kraniec (Maciej Melecki, Szereg zerwań, Poznań 2011)

0,00