Mare nostrum? Recepcje starożytności w Europie Środkowo-Wschodniej

0,00

Szkic omawia problematykę współczesnej recepcji antyku w Europie Środkowo-Wschodniej analizując najnowszą monografię tematu. Badanie tego złożonego zjawiska pozwala na zauważenie istotnych różnic, które recepcję środkowoeuropejską odróżniają od recepcji anglosaskiej lub niemieckiej. Istotnym aspektem szkicu jest interpretacja znaczenia humanistyki, zaangażowanej w próbę zdiagnozowania aktualnej kondycji i znaczenia tradycji śródziemnomorskich w Europie, stwiającej czoła różnorodnym kryzysom i konfliktom.

Słowa klucze: recepcja antyku, tradycje antyczne, wspólnoty wyobrażone, wynalezione tradycje