Manosfera, czyli bunt upokorzonych samców

0,00

Manosfera to prawicowy obieg internetowy skupiający mizoginiczne subkultury, takie jak obrońcy praw mężczyzn (MRA), artyści podrywu (PUA), Mężczyźni, Którzy Poszli Własną Drogą (MGTOW), czy incele. Panuje tu przekonanie, że feminizm niszczy cywilizację zachodnią, a tożsamość uczestników określa głębokie poczucie krzywdy oraz pragnienie zmiany, wręcz rewolucji. Tekst opisuje kluczowe wątki manosfery, różnice między subkulturami, a także związek między manosferą a szerszą formacją polityczną, jaką jest alter-prawica. Dyskurs manosfery cechuje szczególny prześmiewczo-cyniczny ton (postironia), częste występowanie form takich jak zwierzenia i porady, a także specyficzne metafory i aluzje kulturowe. W konkluzjach przyglądam się źródłom tego zjawiska – ekonomicznym, obyczajowym, demograficznym i kulturowym. Stanowi ono kontynuację wcześniejszych ruchów męskich, reakcję na kryzys ekonomiczny lat 2008-2010, ale jest też związane z dominacją dyskursu terapeutycznego i tożsamościowego we współczesnej kulturze amerykańskiej.

Słowa kluczowe: alter-prawica, manosfera, mizoginia, kultura terapii, postironia