Mali obywatele, orlęta czy marionetki? Udział dzieci w protestach

0,00

Celem artykułu jest analiza i kategoryzacja kwestii udziału dzieci w działalności politycznej oraz odsłonięcie dylematów wychowawczych, które powinny towarzyszyć mobilizacji społecznej. Artykuł osadzony jest w kontekście historycznych przypadków udziału dzieci w polityce pozainstytucjonalnej oraz w analizie współczesnych przypadków z Polski. Dokonana w artykule klasyfikacja sposobów występowania dzieci podczas protestów pozwoliła odróżniać od siebie zdarzenia pozornie podobne, lecz stwarzające zasadniczo odmienne możliwości wychowawcze.

Słowa kluczowe: ruchy społeczne, partycypacja obywatelska, prawa dziecka, upolitycznienie dzieci