Losy złytoptaków

0,00

„Złytoptak” to proponowana przez Jana Błońskiego przezwa, z pomocą której można streścić stosunek przedstawicieli prawicowo-nacjonalistycznych odłamów społeczeństwa do ludzi piętnujących postępowanie swoich ziomków wobec Obcych. Autor próbuje scharakteryzować błędy logiczne wykolejające nacjonalistyczne myślenie o winach ciążących na tych, którzy uwierzyli we własną bezgrzeszność, a także niezwykle wysoką szkodliwość społeczną proponowanych przez nacjonalistów terapii mających leczyć samopoczucie społeczne przez  negowanie popełnionych wcześniej zbrodni, przez tak zwaną wymianę elit i niszczenie autorytetów, wreszcie przez walkę z niezależnym instytucjami kultury wspierającymi demokrację, a przede wszystkim z instytucją salonu.

Słowa kluczowe: nacjonalizm, zbrodnie, krytyka, autorytety, elita, salon.