Literackie stopnie prawdy

0,00

Artur Domosławski, Kapuściński non-fiction, Warszawa 2010