Lęk przed sztucznością

0,00

Jerzy Jarniewicz, Makijaż, Wrocław 2009