„La Cantologie”, czyli francuska szkoła badań nad piosenką (i jej potencjalne polskie implikacje)

0,00

Artykuł przybliża badania nad piosenką (głównie kierunki i metody) prowadzone we Francji w ramach subdyscypliny określanej mianem la cantologie. Tekst pozwala dostrzec możliwe zapożyczenia oraz inspiracje dla polskiej szkoły studiów nad piosenką, a także wskazać argumenty za powołaniem takiej subdyscypliny badawczej w oparciu o doświadczenia badaczy znad Sekwany.

Słowa klucze: piosenka francuska, la cantologie, badania nad piosenką