Kultura szkoły – w tyglu smaków i aromatów

0,00

Przyjęta w tytule metafora tygla w rozumieniu kultury szkoły służyć ma wyeksponowaniu różnorodności w identyfikowaniu tej kategorii naukowej i trudności jednoznacznego jej określenia. Ma to bowiem swoje konsekwencje w kształtowaniu kultury szkoły – procesu uznawanego współcześnie przez badaczy takich jak: Terrence Deal, Michael Fullan, Kent Peterson, La Tefy Schoen, Charles Teddie i inni, jako jedynego prowadzącego do uzyskania skutecznej i trwałej poprawy pracy szkoły przekładającej się na wysokie osiągnięcia uczniów. Celem tekstu jest zaprezentowanie stanowisk badaczy analizujących szkołę przez pryzmat teorii organizacji i wyjaśnienie istoty kształtowania kultury szkoły w środowisku szkolnym oraz procesów wspierających.

Słowa kluczowe: kultura szkoły, kultura organizacyjna, kształtowanie kultury szkoły, rozwój szkoły