Kultura szkoły, jej trwanie i zmiana. O sile oddziaływania „gramatyki szkoły”

0,00

Tekst jest próbą przybliżenia istoty i znaczenia zwyczajowo utrwalonych zasad postrzegania i rozumienia kultury szkoły oraz mechanizmów rządzących jej trwałością – „gramatyki szkoły”. Wyrażenie to jest metaforą trwałości i nawykowości zjawisk i procesów składających się na kulturę szkoły. Podobnie jak gramatyka języka rządząca wypowiedziami nie zawsze jest znana, a jej reguły uświadamiane, tak „gramatyka szkoły” jest przyjmowana nawykowo, a to, co dzieje się w szkole i edukacji, jest postrzegane stereotypowo.

Słowa kluczowe: kultura szkoły, „gramatyka szkoły”, reforma edukacji