vol. XXXIX, no. 3, 2023

Ksenopłciowe polityki przyjemności/samostanowienia

Maja Brzozowska-Brywczyńska (Maj Birko)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: ORCID 0000-0002-7306-430X
Zakres stron: 57-68
Abstrakt:
Ksenopłciowe polityki przyjemności/samostanowienia
Tekst opisuje i problematyzuje ksenopłciowe tożsamości – a więc tożsamości płciowe nie używające kategorii męskości, kobiecości, neutralności płciowej czy androgyniczności do wytwarzania znaczeń gender. Są one przywołane zarówno z perspektywy ich potencjału subwersji dominujących w społecznej wyobraźni kategorii płci, jak i z perspektywy potencjalnych przyjemności, jakie tworzenie nowych tożsamościowych słowników, przymierzanie wielorakich identyfikacji i dyskutowanie o ksenopłciowości może generować, ze szczególnym naciskiem na przyjemność językowego samostanowienia i tożsamościowej sprawczości, ważnych zwłaszcza z uwagi na fakt, że po pierwsze podstawowym środowiskiem życia ksenopłci są cyberqueerowe przestrzenie sieci, a po drugie - ksenopłcie są identyfikacjami marginalizowanymi, trywializowanymi, demonizowanymi nie tylko w szerszym społeczeństwie, ale również w samej społeczności osób trans, a jednocześnie przyjmują je najczęściej młode osoby niebinarne, nieneurotypowe poszukujące nie tylko samoidentyfikacji, ale także akceptacji i przynależności. Artykuł pokazuje możliwe sposoby przyglądania się tym tożsamościom, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do ich dalszej badawczej eksploracji.
Słowa kluczowe: ksenopłciowość, niebinarność, tożsamość płciowa, samostanowienie, przyjemność
Abstract:
Xenosexual Politics of Pleasure/Self-Determination
The article addresses and problematizes xenogenders – or gender identities that are formulated and exist beyond categories of masculinity, femininity, gender neutrality, and androgyny. Xenogenders are analyzed here both as having a subversive potential in relation to socially dominant ideas and understandings of gender, and as sources of (identity) pleasures. The pleasures are related to the possibilities of coining of new gender dictionaries, rehearsing various identity options and discussing meanings of xenogenders – especially in terms of enabling linguistic self-determination and exerting agency over one’s gender identity. These seem to be important especially since the xenogender community populates mainly cyberqueer spaces, and is populated mostly by young nonbinary trans people, often neurodivergent, who seek not only self-identification, but also acceptance and belonging since xenogenders are usually marginalized, trivialized or demonized in both the trans community as well as society more broadly. The article offers some insights into possible understandings of xenogenders, and an invitation to their further exploration.
Keywords: xenogenders, nonbinary, gender identity, self-determination, pleasures
4,00