Kryzys uchodźczy i globalne stosunki pracy

0,00

Przez kilkanaście lat klasy rządzące państw Unii Europejskiej systematycznie unikały ponoszenia współodpowiedzialności za sytuację uchodźców na Bliskim Wschodzie, natomiast to co określa się kryzysem uchodźczym, obejmuje tylko niewielką część skutków wieloletniej polityki, prowadzonej również przez Unię Europejską. Obecne zmiany polityczne mają istotny wpływ na politykę integracyjną oraz w dłuższej perspektywie na globalne stosunki pracy. Najniżej kwalifikowani oraz najbiedniejsi migranci i migrantki coraz częściej stają się tanią siłą roboczą, wykorzystywaną przez globalny kapitał do szybkiego pomnażania zysków. Artykuł został napisany wiosną 2016 roku podczas dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej w kontekście tzw. kryzysu uchodźczego. Tekst stanowi próbę analizy wpływu decyzji politycznych na następne pokolenia pracowników a zarazem uchodźców.

Słowa kluczowe: kryzys, uchodźcy, globalny kapitał, tania siła robocza, segregacja ekonomiczna