Kryzys i konflikt: o genezie Italian Theory

0,00

Współczesna włoska filozofia polityczna jest jednym z częściej komentowanych i przywoływanych współczesnych nurtów filozoficznych. Redukowana nierzadko wyłącznie do kolejnej postaci „teorii” wywodzącej się z kontynentalnej Europy, funkcjonuje w globalnej akademii również jako Italian Theory, co od razu sytuuje ją w kontekście anglosaskiej recepcji poststrukturalistycznej filozofii francuskiej (French Theory). Italian Theory jest czymś więcej niż tylko kolejnym zestawem filozoficznych komentarzy do europejskiej tradycji filozoficznej. Wywodząca się z okresu intensywnych walk społecznych okresu tzw. lat ołowiu we Włoszech, współczesna włoska filozofia polityczna świadomie przyjmuje perspektywę analizowania polityki, zgodnie z którą właściwą rzeczywistością politycznego doświadczenia jest konflikt i kryzys. Tekst śledzi korzenie tej myśli w historii radykalnych włoskich ruchów społecznych. Celem jest zaproponowanie spójnej lektury Italian Theory zakorzenionej w społecznym i politycznym kontekście zarówno jej genezy, jak i obecnego funkcjonowania w globalnej akademii.