Królowie-obcy, czyli galaktyczny ustrój w antropologicznym ujęciu Sahlinsa i Graebera

0,00

Celem artykułu jest krytyczne streszczenie i objaśnienie kluczowych tez, które zostały przedłożone przez Marshalla Sahlinsa i Davida Graebera w On Kings (2017). Autor umieszcza je w kontekście „zwrotu ontologicznego” (stanowiska antropologicznego odrzucającego hegemonię reprezentacji) oraz wskazuje – niejako na marginesie – na ich potencjał metodologiczny dla badań antropologiczno-historycznych nad kształtowaniem się wczesnośredniowiecznych dynastii królewskich na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Słowa kluczowe: król-obcy, Marshall Sahlins, David Graeber, ustrój galaktyczny, metaistoty, monarchia, przemoc, mit dynastyczny, rdzenna ontologia, zwrot ontologiczny, schizmogeneza