DOI: http://doi.org/10.61269/TJIH1529
vol. XL, no. 2, 2024

Krew i kamienie. Potencjalne eksponaty Muzeum Ziemi PAN

Marta Cwalina
Zakres stron: 214–225
Abstrakt:
Krew i kamienie. Potencjalne eksponaty Muzeum Ziemi PAN
Autorka wskazuje na obecność w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie potencjalnych eksponatów: fragmentów ruin warszawskich zabytków i odbitej w marmurze plamy krwi powstańca warszawskiego. Analizuje konsekwencje znaczeniowe, jakie ma dla tych obiektów wpisanie ich w kontekst geologiczny i co możemy w nich zobaczyć dzięki nieatropocentrycznej postawie interpretacyjnej. Autorka pokazuje także, w jaki sposób połączenie tych kontekstów może się okazać potencjałem prowadzącym do krytycznego otwarcia narracji i dowartościowania Innego.
Słowa kluczowe: nie-antropocentryzm, geologia, gruzy, krew, muzeum, dyskurs krytyczny
Abstract:
Blood and Stones. Potential Exhibits in the Earth Museum of the Polish Academy of Sciences
The author points to the presence of potential artifacts in the Earth Museum of the Polish Academy of Sciences in Warsaw: fragments of the ruins of Warsaw monuments and the bloodstain of a Warsaw insurgent imprinted in marble. She analyzes the implications of placing these objects in a geological context and what we can see in them through a non-anthropocentric interpretive stance. The author also shows how the combination of these contexts can have the potential to lead to a critical opening of narratives and an appreciation of the Other.
Keywords: non-anthropocentrism, geology, debris, blood, museum, critical discourse