Kolekcja nie na pokaz, czyli zawstydzony kolekcjoner (Leszek Szaruga, Podróż mego życia)

0,00