Kocioł z wrzącą wodą, czyli o sytuacji szkoły z perspektywy kultury oporu

0,00

Autorka podejmuje problem kultur oporu szkoły i analizuje je na przykładach działań o(d)porowych podejmowanych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców, skierowanych wobec niepożądanych i postrzeganych jako szkodliwe poczynań decydentów w kwestii edukacji. Wskazano na znaczenie projektów wernakularnych i postwernakularnych dla kształtu kultury oporu szkoły oraz na ich jednoczący potencjał w aspekcie integrowania nauczycieli, rodziców i uczniów w obliczu zagrożenia kryzysem systemu edukacyjnego, wywołanym wdrażanymi deformami.

Słowa kluczowe: kultury oporu, szkoła, projekty wernakularne, projekty postwernakulatne