Kategoria męskości w dyskursie TVN Turbo

0,00

W artykule przedstawiono wyniki analizy ponad 90 odcinków różnych programów telewizyjnych emitowanych przez TVN Turbo w obecnej dekadzie. Głównym celem badań było opisanie strategii dyskursywnych wykorzystywanych w kreowaniu kategorii męskości. W analizie uwzględniono postulaty podejścia dyskursywno-historycznego w krytycznej analizie dyskursu (założenia metodologiczne Ruth Wodak i Martina Reisigla). W przeanalizowanych audycjach najbardziej widoczne są strategie wyższości mężczyzny nad kobietą oraz męskiej symboliki związanej z ciałem i motoryzacją. Obraz mężczyzny ma wyraźny patriarchalny i heteroseksistowski rys, a także cechy męskości hegemonicznej w rozumieniu R.W. Connell.

Słowa kluczowe: studia nad mężczyznami (men’s studies), płeć społeczno-kulturowa (gender), męskość hegemoniczna, TVN Turbo, dyskurs, strategie dyskursywne.