Kapitalizm narodowy jako system produkcji ciał obcych

0,00

W eseju autor wychodzi z założenia, że od momentu upadku komunizmu mieliśmy do czynienia z dwukrotną zmianą systemu immunologicznego (rozumianego jako wypadkowa idei społecznych i regulacji prawnych). W okresie 1989–2008 dominowała koncepcja immunosupresji, a więc idea zaniku ciał obcych w globalizującym się świecie. Po kryzysie roku 2008 koncepcję tę stopniowo wypiera idea autoimmunologii, czyli przekonanie o konieczności wdrożenia organizmu państwowego i społecznego do wykrywania wewnętrznych ciał obcych. Ciałami takimi stały się w Polsce: kobieta, natura oraz niepolscy Polacy. Istotą nowego systemu nie jest jednak zwalczanie ciał obcych, lecz podtrzymywanie ich przy życiu i eksploatacja. Ten typ gospodarki nazywam kapitalizmem narodowym.

Słowa kluczowe: system immunologiczny, immunosupresja, autoimmunologia, ciała obce, kapitalizm narodowy