vol. XXXIX, no. 3, 2023

Jak skutecznie wywłaszczyć korporacje? – przyjemność w ruchu społecznym DWE

Agata Pyzowska
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0009-0004-1161-6836
Zakres stron: 31–44
Abstrakt:
Jak skutecznie wywłaszczyć korporacje? – przyjemność w ruchu społecznym DWE
Artykuł opisuje rolę przyjemności i radości w ruchach społecznych, na przykładzie Deutsche Wohnen & Co Enteignen w Berlinie, którego celem jest wywłaszczenie korporacji mieszkaniowych posiadających ponad 3000 lokali na wynajem. Artykuł opiera się na pogłębionych wywiadach z członkami ruchu oraz analizie praktyk i kultury organizacyjnej. Przygląda się zależnościom między kolektywną radością i politycznym działaniem, bazując na teoriach z Joyful militancy i Pleasure activism. Artykuł omawia znaczenie sformułowania pozytywnego postulatu i włączania przyjemności do aktywizmu poprzez otwartość, wspólnotę i zabawę. Przedstawia dlaczego taki sposób organizacji, który służy nie tylko celom ruchu, ale także jego uczestnikom, jest istotny dla walki o zmianę społeczną.
Słowa kluczowe: ruchy lokatorskie; przyjemność; ruchy społeczne; zabawa; joyful militancy; deutsche wohnen & co enteignen
Abstract:
How to Expropriate Corporations Effectively? Pleasure in the DWE Social Movement
This article describes the role of pleasure and joy in social movements using the example of Deutsche Wohnen & Co Enteignen in Berlin, which aims to expropriate housing corporations. The text is based on in-depth interviews with members of the movement and an analysis of organizational practices and culture. It looks at the relationship between collective joy and political action, drawing on theories from Joyful Militancy and Pleasure Activism. The author discusses the importance of formulating a positive agenda and incorporating pleasure into activism through openness, community and play. She outlines why this type of organization, which serves not only the movement’s goals but also its participants, is vital to the struggle for social change.
Keywords: tenant movements, pleasure, social movements, play, Joyful Militancy, Deutsche Wohnen & Co Enteignen
4,00