Jak to jest być dzieckiem?

0,00

Alison Gopnik, Dziecko filozofem. Co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia, Warszawa 2010