Jak i po co badać wizualność protestów społecznych?

0,00

Artykuł jest próbą teoretyczno-metodologicznej refleksji nad sposobami badania protestów społecznych. Kluczową kategorią opisowo-analityczną zaproponowaną w artykule jest kategoria oprawy. Wizualna oprawa protestów społecznych służy przede wszystkim tworzeniu ich „szaty symbolicznej”. Pozwala też jednak wnioskować o takich cechach protestu jak stopień jego profesjonalizacji,  stopień determinacji jego uczestników czy jego nasycenie emocjami. Analiza wizualności protestów społecznych może być traktowana jako analiza dyskursu. Ów specyficzny gdyż wpisany w ramy ikonosfery dyskurs zazwyczaj pokazuje to, co zostało już powiedziane (lub jest równolegle wypowiadane). Zdarza się jednak, że komunikuje on znaczenia, które w pozaikonicznej formie nie były wcześniej obecne.

Słowa kluczowe: protest/ protesty społeczne, wizualność protestów społecznych, oprawa wizualna, socjologia wizualna, zachowania zbiorowe