Izabella Gustowska. Nowy Jork i dziewczyna

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-935-637-7-7; 978-83-655778-59-4
Liczba stron: 248

Wyczyść
Pobierz

SPIS TREŚCI

Fantomowa tożsamość Izy G. | The Phantom Identity of Iza G.

Piotr Krajewski

„Przypadki” sztuki między malarstwem a filmem | The “Cases” of Art Between Painting and Film

Filip Lipiński

Hopper/Gustowska. Alternatywna historia sztuki kobiet | Hopper/Gustowska. An Alternative History of Women’s Art

Agata Jakubowska

Nocny lot do Nowego Jorku | A Night Flight to New York

Agnieszka Gajewska

Iza G. – nomadka? | Iza G. – A Nomad?

Małgorzata Radkiewicz

Miałam w głowie obrazy… | Pictures in My Head…

Z Izabellą Gustowską rozmawia Marek Wasilewski | An Interview with Izabela Gustowska by Marek Wasilewski

Biogramy | Biographical notes

Opis reprodukowanych prac | Description of work reproductions

Podziękowania | Special thanks