Intelekt wcielony. O metodologicznym perspektywizmie (Żaneta Nalewajk, W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza. Prolegomena, Gdańsk 2010)

0,00