Inga Iwasiów dla ̶ś̶r̶e̶d̶n̶i̶o̶ zaawansowanych. Studia, eseje, relacje

Rok wydania: 2023
ISBN 978-83-951818-1-8
Liczba stron: 566

Wyczyść
Pobierz

Szczęśliwe miasto, które ma swą pisarkę.

Tramwaj z piskiem hamulców przemierza przewróconą studnię szczecińskiej alei Piastów. Przez szyby pokryte reklamowym rastrem z trudem przebija się widok szpaleru artretycznych lip, pomiędzy nimi rozmazane światła zakorkowanych aut. Jeszcze przystanek i po prawej stronie – gdy zmierzamy w stronę placu Kościuszki – powinien wyłonić się imponujący neoromański gmach. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Przed wojną Stadtgymnasium. To tutaj Inga Ciepła w 1982 roku zdała maturę, następnie podjęła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej, w 1985 roku przekształconej w Uniwersytet Szczeciński. Tak to się zaczęło. Szczecińska geografia intymna przyszłej autorki, na którą składają się autobiograficzne ślady, gęsto porozsiewane w jej wielowymiarowym pisarstwie.

Gdyby na mapie Szczecina spróbować nitkami pozaznaczać trajektorie wyznaczone przez kroki narratorki oraz poszczególnych postaci, mogłoby się okazać, iż nici te zbiegają się w jednym miejscu. Byłaby nim – niczym oś świata, oś życia – właśnie wspomniana aleja, jakkolwiek jej urbanistyczny status samej pisarce nie wydaje się do końca oczywisty. „Urodziłam się w domu przy nieistniejącej już alei Piastów. Nieistniejącej, choć nazwa – często pisana z błędem jako to »ul.«, lub »al.« małą literą – oczywiście tkwi na planie miasta i tabliczkach szpecących pseudosecesyjne budynki”. Rzeczywiście, jak całe szczecińskie śródmieście i ta jego część podlegała znaczącym transformacjom. Punkty orientacyjne pozostały jednak niezmienne. To przy tym miejskim trakcie stoi kamienica wczesnego dzieciństwa autorki, tu mieści się wspomniana szkoła średnia, kilkaset metrów dalej funkcjonował najsłynniejszy bar mleczny w polskiej literaturze, jeszcze dwa przystanki i nasz tramwaj zatrzyma się przy dawnych pruskich koszarach, dziś siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. To w tym kampusie wygłaszane były znakomite „wykłady szczecińskie”, zebrane w tomie, którego tytuł pozwoliliśmy sobie sparafrazować.

[fragment „Odpowiednie dać Indze słowo. Od redakcji”]

 

Kształt i zawartość księgi pamiątkowej podarowanej Indze Iwasiów na pewno nie będą zaskoczeniem dla osób, które wiedzą, kim jest Jubilatka, z jakim rozmachem i z jak dużym powodzeniem funkcjonuje na tak wielu polach: naukowym, literackim, publicystycznym, aktywistycznym – by wskazać tylko te najważniejsze. Pomysłodawców tomu zainspirowała mnogość form i zakresów publicznej aktywności Ingi Iwasiów – wybitnej badaczki literatury, uznanej pisarki, przenikliwej krytyczki i felietonistki, nie wspominając o jej działalności redaktorskiej, organizacyjnej czy eksperckiej. Na to imponujące, iście zjawiskowe zwielokrotnienie należało odpowiedzieć barwnym wielogłosem. Nie tyl-
ko o różnorodność gatunkową podarowanych Jubilatce tekstów tu chodzi (tom wypełniają studia, eseje, parafrazy, opowiadania, wiersze i rozmowy); chodzi także, a może nade wszystko, o rozmaite, niekiedy dość zaskakujące spotkania: wyrafinowanej myśli i autentycznych emocji, literaturoznawczych konceptów i dobrych wspomnień.

dr hab. Dariusz Nowacki, prof. UŚ

 

Książka ukazała się we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.

SPIS TREŚCI

Odpowiednie dać Indze słowo. Od redakcji

Maciej Duda, Aleksandra Krukowska, Piotr Krupiński

Gra o więcej Ingi Iwasiów

Bożena Chołuj

Zgęstka afektów. Pragnienia i lęki bohaterek Ingi Iwasiów

Maciej Duda

Niewielki szkic o malutkiej książeczce

Bożena Karwowska

Pokolenia, transformacja i miejsca w powieściach Ingi Iwasiów „Bambino” i „Ku słońcu”

Ursula Phillips (tłum. Monika Świerkosz)

Oporna i niepoprawna? Refleksje wokół „Pięćdziesiątki” Ingi Iwasiów

Karolina Sałdecka

Od brudu do przyjemności. Alkoholiczki w prozie Ingi Iwasiów

Monika Ładoń

Jak w (szwajcarskim) zegarku

Jerzy Madejski

Ciało ojca

Monika Świerkosz

Wyzwania prozy Ingi Iwasiów

Dorota Kozicka

Bursztynowa Inga. Słowo o Nagrodzie Literackiej „Jantar”

Tomasz Mizerkiewicz

Inga

Brygida Helbig

Indze

Piotr Michałowski

Dostałaś doładowanie / Inga Iwasiów mieszka w klasztorze buddyjskim / Inga Iwasiów mówi na zebraniu

Agnieszka Kłos

Laurka z wierszem dla drogiej Ingi

Sylwia Chutnik

Krótka ballada o końcu dziadocenu

Monika „Pacyfka” Tichy

Słowo na L. O wczesnych nieheteronormatywnych praktykach krytycznoliterackich w polu polonistycznym

Błażej Warkocki

Parafrazy Ingi Iwasiów

Arleta Galant

Inga Iwasiów jako autobiografka

Anna Pekaniec

Miasto, las, widok z okna. Autoetnograficzne trajektorie Ingi Iwasiów

Aleksandra Grzemska

Feministyczna krytyka literacka według Ingi Iwasiów

Aleksandra E. Banot

Lektura zaangażowana, czyli czytanie i pisanie jako reagowanie. Kilka refleksji na marginesie twórczości eseistycznej Ingi Iwasiów

Bernadetta Darska

Pieśni pól i lasów. Dla Ingi

Piotr Krupiński

Czytanie (z) Ingą Iwasiów. Z „Kobietami Nowej Huty” Katarzyny Kobylarczyk w tle

Magdalena Piekara

Tajemnice i obietnice. „Narzeczona Schulza” Agaty Tuszyńskiej

Lucyna Marzec

Pięćdziesiątka

Ewa Kraskowska

„Drżenie mojego ramienia przejęło jej ramię”. O „Wyspie” Róży Ostrowskiej

Ewa Graczyk

Okno

Wojciech Śmieja

W drodze na poddasze

Joanna Cybruch

Odprasowany

Joanna Pośpiech

Ulica jedyna

Mariusz Strzeżek

Metafora przemocy

Izabela Morska

Intelektualistka publiczna wobec patriarchalnego neoliberalizmu. Esej dla Ingi Iwasiów

Ewa Majewska

Ognisty feminizm. Opór, protest i bunt w prozie Ingi Iwasiów

Agnieszka Gajewska

Estetyka, bohaterki i polityka. Esej o przekleństwach w życiu publicznym w Polsce

Jarosław Płuciennik

Polityki oddechu

Małgorzata Sugiera

Kryzys jako szansa

Anna Marchewka

Przed zwierciadłem Ingi Iwasiów. Pogadywanie nieheteronormatywnych ciotek rewolucji. Rozmawiają pięćdziesięciolatki

Maja Korzeniewska, Agnieszka Małgowska i Monika Rak

Biogramy autorek i autorów

Indeks tytułów prac i utworów Ingi Iwasiów

Indeks nazwisk