Historia o czarownicach. O książce Wandy Wyporskiej Witchcraft in Early Modern Poland 1500–1800

0,00

Artykuł jest subiektywnym spojrzeniem na książkę Wandy Wyporskiej Witchcraft in Early Modern Poland 1500-1800, pierwszą anglojęzyczną historię czarownictwa napisaną przez kobietę. Autorka omawia zawartość publikacji w kontekście współczesnej historiografii magii i czarów oraz odnotowanego w ostatnim czasie „wielkiego powrotu czarownic”.

Słowa kluczowe: czarownictwo, czarownica, magia, epoka wczesnonowożytna, kobieta, mizoginizm, procesy o czary, Wielkopolska