Gniew – wokół feministycznej krytyki kreatywności

0,00

Niniejszy tekst, dotyczący feministycznej krytyki kreatywności, poświęcony jest różnym formom manifestowania gniewu przez kobiety w przestrzeni publicznej przeciwko zawłaszczaniu i eksploatowaniu kobiecej pracy twórczej przez narzucony płciowy podział pracy. Jak dowodzą feministyczne badaczki, gniew jest jedną z najskuteczniejszych sił wyzwalających polityczną sprawczość, która mobilizuje ruchy oddolne do działania i podjęcia kolektywnych aktywności w obszarze walki o prawa reprodukcyjne. Przyglądając się wybranym projektom współczesnych artystek, dowodzę, że najsilniej eksploatowaną feministyczną figurą oporu, służącą do wyrażania gniewu, jest figura dwóch warg, która staje się zarazem figuracją pracy reprodukcyjnej i posiada moc powszechnej mobilizacji.

Słowa kluczowe: dwie wargi, gniew, kreatywność, feminizm, praca reprodukcyjna