Gente Ruthenus, natione Polonus, czyli alienacja w centrum. O wierszach Tkaczyszyna-Dyckiego

0,00