„Gdybyśmy mogli się z nim porozumieć”. Technika, komunikacja i media w powieści Stanisława Lema Eden

0,00

Celem niniejszego artykułu jest interpretacja wczesnej powieści Stanisława Lema pod tytułem Eden w perspektywie rozwoju nowych mediów i zaawansowanych technik komunikowania masowego. Na ile ustalenia Lema, sformułowane ponad pół wieku temu, znajdują odbicie w rzeczywistości medialnej XXI wieku? Czy sprawdziły się przewidywania Lema odnośnie tworzenia się społeczeństwa informacyjnego? Czy media są prozie autora Solaris istotnym punktem odniesienia? Odpowiedzi na te pytania w pewnym sensie przynosi omówienie powieści Eden, w której ludzie próbują nawiązać kontakt z mieszkańcami niezbadanej planety – zarówno nauka, jak i zdobycze nowoczesnej techniki nie pomagają im mimo wszystko w tym trudnym zadaniu.

Słowa kluczowe: proza, fantastyka, media, technika, komunikacja