Galeria Wielka 19

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-935637-2-2
Liczba stron: 224

Wyczyść
Pobierz

Galeria Wielka 19 działała w Poznaniu w latach 1971–1990, była wtedy jednym z najważniejszych miejsc prezentacji sztuki w Polsce. W galerii wystawiane były prace artystów młodego pokolenia lat 80., między innymi ważnych grup artystycznych, takich jak: Koło Klipsa, Neue Bieriemiennost, Gruppa. Justyna Kowalska w swojej książce prezentuje historię galerii, która dotychczas nie doczekała się należytego opracowania, opierając się na materiałach źródłowych – historii mówionej i oryginalnych dokumentach. W „Galerii Wielka 19” znajdziemy więc wspomnienia i wypowiedzi takich artystów jak: Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Leszek Knaflewski, Piotr C. Kowalski, Jarosław Kozłowski, Mariusz Kruk, Maciej Kurak, Piotr Kurka, Danuta Mączak, Jarosław Modzelewski, Tasos Pavlopoulos, Max Skorwider, Ryszard Woźniak oraz założycieli galerii: Joanny i Stefana Ficnerów i Mariusza Tulińskiego. Całość zilustrowana została ponad 150 archiwalnych fotografii.

„Wielka 19 to był nie tylko adres. To był inkubator talentów wnoszących w obszar polskiej sztuki lat 80. odświeżające wartości wizualne i pojęciowe. To tam zaczęto praktykować poetyckie narracje, które wykraczały poza płaszczyznę obrazu i zagarniały trzeci, a nawet czwarty wymiar, aby dać ujście rozhulanej wyobraźni. To tam ustanawiano nowy etos pracy w grupie, gdzie wyraz artystyczny wyprzedza nazwisko twórcy. I to tam stworzono teren przyjaznej konfrontacji dla twórców niemieszczących się ani pod parasolem władzy państwowej, ani w nawie kościelnej. Dobrze więc, że Justyna Kowalska napisała książkę, która utrwali blaknące już dzisiaj wspomnienia wydarzeń sprzed trzydziestu lat”.

Anda Rottenberg

 

Justyna Kowalska – kuratorka i krytyczka sztuki, absolwentka kulturoznawstwa UAM, od 2011 roku współprowadzi galerię BWA Warszawa. W latach 2004–2010 pracowała w warszawskiej Galerii Le Guern, a w 2004 roku – w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Autorka tekstów w magazynach i internetowych portalach artystycznych (m.in. Obieg, „Czas Kultury”). Jako kuratorka współpracowała też m.in. z Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu, Instytutem Polskim w Düsseldorfie, Galerią Entropia we Wrocławiu.

SPIS TREŚCI

Wielka 19

Nazwa jest gościem rzeczy

Zeitgeist

Co tydzień nowa wystawa…

… a kraj był nieprzewidywalny

Enklawa wolności

Stan wojenny, bibuła, cenzura

Afera towarzyska

Cezurą był koniec ustroju

Postscriptum

Publikacje

Kalendarium

Biogramy

Objaśnienie skrótów

Bibliografia

Podziękowania