Fotografia między twórczością i instytucją (Adam Mazur, Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku, Kraków 2012)

0,00