„Fatalne lata 90.” Od doświadczenia, przez mit polityczny, do e-folkloru

0,00

Doświadczenia pierwszej postradzieckiej dekady poddawane są przez współczesnych Rosjan rewizji w różnych dyskursach – politycznym, medialnym, społecznym. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na dwa pytania: po pierwsze, jaka jest geneza dominującego w mediach chrononimu fatalne lata 90., po drugie, czy i jak ów chrononim został zaadaptowany jako opis sytuacji tej dekady w relacjach autobiograficznych (badaniach autoetnograficznych, wpisach wspomnieniowych w Internecie) oraz w demotywatorach internetowych. Materiał do analizy stanowiły teksty krytyczne na temat medialnej genezy tytułowego chrononimu, publikacje wyników badań autoetnograficznych oraz wyniki własnej analizy źródeł internetowych.