Europejska Białoruś

Nr 3 (174)/2013
Liczba stron: 174

Wyczyść
Pobierz

Europejska Białoruś

Taciana Arcimowicz

Numer 3/2013 „Czasu Kultury”, przygotowany wspólnie z redakcją białoruskiego czasopisma artystycznego „pARTisan”, poświęcony jest najnowszym nurtom w młodej białoruskiej kulturze wizualnej i literackiej ze szczególnym zaakcentowaniem europejskich aspiracji Białorusinów. Wybitni białoruscy autorzy młodego i średniego pokolenia analizują najbardziej reprezentatywne aspekty współczesnej kultury na Białorusi, odzwierciedlające strategię aktywnego oporu wobec panującego reżimu. Lidzia Michejewa pisze o nowym kinie białoruskim, które zmaga się z dziedzictwem kina radzieckiego. Wolha Szparaha i Wadzim Dabrawolski opisują najnowsze trendy w białoruskich sztukach wizualnych. W numerze publikujemy także rozmowy: z Alaksandrem Bahdanawem o alternatywnej białoruskiej scenie muzycznej i z Arturem Klinawem o nowej literaturze na Białorusi. W dziale prozy i poezji znalazły się fragmenty utworów Artura Klinawa, Pawła Priażki oraz wiersze Witala Ryżkowa i Wolhi Hapiejewej. Ponadto w numerze blok tekstów poświęconych twórczości Bronisława Świderskiego, przegląd prasy Krzysztofa Hoffmanna oraz felietony Agaty Araszkiewicz, Edwarda Pasewicza i Adama Poprawy.

Spis treści / artykuły do kupienia lub pobrania: