Epoka bez epoki

0,00

Artykuł prezentuje główne założenia dotyczące problemu antropocenu z książki The Negantrhopocene Bernarda Stieglera. Zasadniczym punktem odniesienia dla Stieglera jest problem techniki i nowych technologii. W perspektywie autora to sprzęgnięcie ewolucji technologicznej z rozwojem kapitalizmu sprawiło, że technika stała się coraz silniej alienująca wobec człowieka, a zarazem wytworzyła świadomość przynoszącą coraz bardziej toksyczne konsekwencje zarówno dla człowieka jako podmiotu, relacji społecznych, jak i kwestii środowiskowych. Ze względu na jej naraz dezorganizujący i eksploatacyjny charakter, Stigler proponuje, by antropocen nazywać entropocenem. Równolegle autor proponuje własny projekt przekroczenia kryzysu, który opiera się na ponownym przemyśleniu kwestii techniki. Polega on na wzmocnieniu świadomości i sprawczości człowieka względem nowych technologii poprzez zastąpienie perspektywy ekonomicznej na nowo pomyślanymi filozoficznie kategoriami „życia” i „troski”.

Słowa kluczowe: entropia, negentropia, antropocen, technika, troska