Elbląg i cykliczne Forum Kulturoznawcze

0,00

Artykuł przedstawia założenia i historię ogólnopolskich Forów Kulturoznawczych. Pierwsza edycja odbyła się 2008 roku w Elblągu z inicjatywy Biblioteki Elbląskiej i redakcji tygodnika „Polityka”. Do specyficznych cech kolejnych konferencji z tego cyklu należą: dobór gości przez organizatorów, a nie na bazie open call, połączenie refleksji akademickiej z programem dla społeczności lokalnej oraz skupienie się na aktualnej i istotnej społecznie problematyce. Autor przekonuje, że doświadczenia Forów Kulturoznawczych pokazują, jak ważny jest imperatyw otwartości nauki na bieżącą rzeczywistość.

Słowa kluczowe: kulturoznawstwo, konferencja Elbląg, inteligencja