Ekstropia czy antyutopia? – społeczeństwo postludzi w Kongresie futurologicznym Stanisława Lema w kontekście wizji ekstropian

0,00

Osoby działające w obrębie różnych nurtów transhumanizmu przedstawiają optymistyczną wizję kształtowania się naszego gatunku, który pod wpływem technologii przekształci się w cywilizację „postludzi”. Z pewnością godne uwagi są także bardziej pesymistyczne prognozy, przedstawiane chociażby przez twórców literatury s-f. Stanisław Lem w swoich dziełach przedstawił wiele interesujących programów antyutopijnych, odnoszących się do różnych ścieżek rozwoju ludzkości. Z tego względu wskazane będzie skonfrontowanie wizji zawartej w Kongresie futurologicznym z programowymi postulatami jednego z nurtu transhumanizmu – ekstropian.

Słowa kluczowe: Lem, postludzie, ekstropia, antyutopia, transhumanizm, Kongres futurologiczny