Efekt irytacji

0,00

Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009