Dziady. Postscriptum

0,00

Szkic stanowi przegląd inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza ostatniej dekady. Autorka
pisze o fenomenie niezwykle silnej obecności dramatu Mickiewicza na polskich scenach w
latach 2010–2020, wskazuje na moment założycielski tej tendencji, jej punkt kulminacyjny i
zmierzch. Więcej uwagi poświęca spektaklom w reżyserii Pawła Wodzińskiego, Radosława
Rychcika, Pawła Passiniego i Michała Zadary, skupiając się nie tyle na ich dogłębnej analizie,
ile na wskazaniu przeoczonego przez recenzentów albo widocznego dopiero z dzisiejszej
perspektywy potencjału krytycznego.
Słowa kluczowe: inscenizacja, Dziady, reżyser, potencjały krytyczny, wykluczenie,
uchodźcy, kościół, protekcjonalność