Dyskretne rewolucje, ukryte protesty. O mechanizmach oporu społecznego

0,00

Punktem wyjścia dla analiz pojęcia buntu jest antologia Opór i dominacja Agnieszki Pasieki i Katarzyny Zielińskiej, zawierająca tłumaczenia tekstów z zakresu nauk społecznych (m.in. Jamesa Scotta, Sherry Ortner, Lily Abu-Lughod) poświęcone kategorii buntu/oporu. Autor sugeruje konieczność uwzględnienia w badaniach różnych form oporu nowych czynników: teorii postkolonialnych (Adas, Said), dyskusji nad chłopskim potencjałem oporu (Hobsbawm, Scott), a także refleksji nad dziedzictwem kontrkultury oraz znaczeniem nowych ruchów społecznych. Przypomina ponadto refleksję antropologiczną nad „rituals of rebellion” Gluckmana i „social drama” Turnera, prezentując je jako warianty myślenia w kategoriach Scottowskiej „infrapolityki”. W konkluzji podkreśla znaczenie ukrytych, niewidocznych form oporu, stwierdzając, że katalogowaniu form sprzeciwu winno towarzyszyć katalogowanie form kolaboracji.

Słowa kluczowe: opór-oręż słabych, rytuały rebelii, antropologia