Dylematy (nie)zaangażowanego badania dyskursu w czasach społeczno-politycznego przesilenia

0,00

Analiza zjawisk społeczno-politycznych in statu nascendi  jest istotowo ważna dla tożsamości nauk społecznych, związanej z mierzeniem pulsu społeczeństwa i oferowaniem racjonalnych wytłumaczeń zmieniającej się rzeczywistości. Cenny wkład w rekonstrukcję cyrkulacji zasobów argumentacyjnych, ideowego zaplecza sporów i obszarów nieporozumień może zaoferować analiza dyskursu. Metoda ta wiąże się jednak z pułapkami czyhającymi na badacza analizującego dyskursy ruchów uwikłanych w bieżące konflikty polityczne, co może skutkować stronniczością wniosków. Artykuł dotyczy szczególnie dwóch zjawisk wpływających na kształt analizy, nazwanych estetyczną repulsją i moralizowaniem w niemoralnych czasach.

Słowa kluczowe: ruchy protestu, analiza dyskursu, postawa krytyczna, stronniczość badawcza