Demiurg pośredni, nieuchwytny. O esejach Jana Gondowicza

0,00