Dekolonizowanie konferencji. Kilka uwag na temat kongresów afrykanistycznych w Polsce

0,00

Artykuł podejmuje wątek krajowych konferencji afrykanistycznych w kontekście dyskursu kolonialnego o Afryce. Autor stawia tezę, że są to nie tylko przestrzenie zmiany, ale i reprodukowania owego dyskursu. Za studium przypadku posłużył mu przede wszystkim Kongres Afrykanistów Polskich, największe cykliczne wydarzenie krajowej afrykanistyki.

Słowa kluczowe: dyskurs kolonialny, konferencja, studia afrykańskie