Czy artysta pracuje?

0,00

Pozycja artysty jako pracownika jest niejednoznaczna i budzi wątpliwości. Biorą się one z przekonań i mitów dotyczących sztuki, takich jak jej nieużyteczność, romantyczność, ideowość; z rozumienia pojęcia pracy z kapitalistycznego punktu widzenia, zgodnie z którym sztuka funkcjonuje jako coś „odmiennego” i „zewnętrznego” w stosunku do pracy, a także z niezrozumienia istoty działalności zawodowej artysty. O pracy artystów mówią krytycy i teoretycy sztuki, a następnie sami artyści poprzez swoje prace (Oskar Dawicki, Michał Frydrych i Julia Curyło). Na koniec o pojęciu pracy twórczej wypowiadają się osoby nie związane profesjonalnie z rynkiem sztuki, lecz będące jego potencjalnym odbiorcami.

Słowa kluczowe: praca, artysta, sztuka, dzieło sztuki, rzeźba, obiekt, obraz, twórczość, kapitalizm