Czczone i zakryte albo o początkach II Rzeczpospolitej

0,00

Artykuł wychodzi od pytania o konsekwencje ustalenia 11 listopada jako daty obchodzenia Święta Niepodległości. Pytanie jest związane z proponowaną metodą prowadzenia badań historycznych, nakierowanych na analizowanie obrazów przeszłości jako konstruktu kulturowego wywierającego wpływ przede wszystkim na teraźniejsze porządki kulturowe; oficjalne obrazy przeszłości zakrywają aktualne konflikty, osłabiają ruch samowiedzy i utrudniają tworzenie bardziej solidarnego społeczeństwa. Zgodnie z zaproponowaną metodą autor rozważa alternatywne daty mogące symbolizować narodziny II Rzeczypospolitej, wskazuje na podstawowe konflikty tamtego porządku (klasowe związane z podrzędną pozycją robotników i chłopów, płciowe dotyczące dyskryminacji kobiet, wreszcie obszarowe związane z Kresami) i określa zakryte początki Polski niepodległej.

Słowa kluczowe: Święto Niepodległości, kulturowy konstrukt, naród patriotyczny, naród etniczny, równouprawnienie płci, Kresy