Czas Kultury 4-5/1987

0,00

Wydanie archiwalne

W numerze 4-5/1987 „Czasu Kultury” między innymi: rozmowa z Julianem Stryjkowskim, wiersze Bolesława Kuźniaka i Rafała Grupińskiego, Elegia polska Tadeusza Żukowskiego, a o Dalaj Lamie pisał Włodzimierz Fenrych. Wydanie oryginalnie ukazało się w drugim obiegu. Digitalizacja zrealizowana została w partnerstwie z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu w ramach programu Kultura Cyfrowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.