Czas Kultury 2/1986

0,00

Wydanie archiwalne

W numerze 2/1989 „Czasu Kultury” między innymi: wiersze Mariana Dźwinela, Bolesława Kuźniaka i Tadeusza Żukowskiego, rozmowy o cenzurze, sylwetka Jerzego Stempowskiego oraz artykuły Rafała Grupińskiego, Jerzego Okoniewskiego i Romana Chojnackiego.
Wydanie oryginalnie ukazało się w drugim obiegu. Digitalizacja zrealizowana została w partnerstwie z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu w ramach programu Kultura Cyfrowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SPIS TREŚCI

Przeciw autorytetowi przeszłości

Jerzy Okoniewski

Będziecie upadać

Roman Chojnacki

Nagrobek indywidualny

Lech Dymarski

Wiersze

Marian Dźwinel

Niedoszłe pokolenie

Rafał Grupiński

Rozmowy o cenzurze

Wiersze

Bolesław Kuźniak

8.IX.1831

Sergiusz Sterna-Wachowiak

Wiersze

Tadeusz Żukowski

Życie chasydów część II avoda (służba)

Martin Buber

O tych, co ogień przemieniali w światło

Tomasz Wolski

Rzym – przysposobienie do wolności

Soter

Wiersze

Georg Trakl

Wiersze

Paul Celan

Sylwetki

Jerzy Stempowski, Jacek Jekyll

Myśli o problemach polsko-ukraińskich

Jerzy Stempowski

Kronika