Czas Kultury 1/1985

0,00

Wydanie archiwalne

W 1985 roku redaktorzy nowopowstałego „Czasu Kultury” zapowiadali: „Będzie w naszym piśmie miejsce na rozważania o kulturze współczesnej, na esej publicystyczny, na niezależną literaturę krajów słowiańskich, na obszerną recenzję książki (zarówno tej, która ukazała się w ostatnim czasie, jak i książki dawnej, zagubionej w pamięci kultury) i na kronikę wydarzeń kulturalnych. Będzie wreszcie miejsce na współczesną twórczość oryginalną w dziedzinie poezji i prozy, filozofii i sztuki”.
Wydanie oryginalnie ukazało się w drugim obiegu. Digitalizacja zrealizowana została w partnerstwie z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu w ramach programu Kultura Cyfrowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SPIS TREŚCI

Czas kultury

Redakcja

Zbędni ludzie

Jan Przybor

Treść wymiotów, czyli o poezji Tomasza Jastruna

Jerzy Okoniewski

Życie chasydów. Część I: hitlahavut (ekstaza)

Martin Buber

O tych, którzy ogień przemieniali w światło. Część I

Tomasz Wolski

Emigrantka

Zofa Ilińska

Przysposobienie do wolności. Część I – Grecy

Soter

Apoteoza nieoczywistości. O Lwie Szestowie

Tomasz Wolski

Oświadczenie Komitetu Kultury Niezależnej

List prof. L. Nowaka do Ministra B. Miśkiewicza

Kronika