Czas historii sztuki

0,00

Na tle intensywnych badań nad redefinicją czasu w różnych aspektach nauki i kultury, publikacja Im Akt des Malens Fabiany Cazzoli sytuuje się w nurcie anachronicznej reinterpretacji dzieł epok wcześniejszych. W tym przypadku jest to uaktualnienie lektury wielkich dzieł malarstwa, a w szczególności analiza amalgamatu czasów płynących w obrazie podczas tytułowego aktu malowania na przykładzie autoportretów artystów dojrzałego Renesansu. Poprzez wskazanie elementów dzieł odpowiedzialnych za implikowanie akcji i nadawanie tempa ukazanym wydarzeniom, Autorka proponuje typizację poszczególnych czasów w celu ich uporządkowania, ale i unaocznienia wielowątkowego, nielinearnego charakteru narracji dzieł w omawianym typie. Związek obrazu i czasu stanowi punkt wyjścia dla eksploracji rozległego problemu, jakim jest temporalność w sztuce, a łącząc optyki klasycznych (Vasari) i nowoczesnych badań (Boehm), poddaje rewizji tradycyjną ikonografię autoportretu oraz akademicką jej wykładnię.

Słowa kluczowe: zwrot temporalny, autoportret, malarstwo renesansowe, czas